Giỏ hàng

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:
Để sử dụng được các dịch vụ của sankyo.com.vn, Quý Khách Hàng phải đăng ký tài khoản và cung cấp một số thông tin như: email, họ tên, số điện thoại, ngày sinh và địa chỉ và một số thông tin khác. Phần thủ tục đăng k‎ý này nhằm giúp chúng tôi xác định phần thanh toán và giao hàng chính xác cho người nhận. Bạn có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhất định nhưng khi đó bạn sẽ không thể hưởng được một số tiện ích mà những tính năng của chúng tôi cung cấp.
Chúng tôi cũng lưu trữ bất kỳ thông tin nào bạn nhập trên website hoặc gửi đến sankyo.com. Những thông tin đó sẽ được sử dụng cho mục đích phản hồi yêu cầu của khách hàng, đưa ra những gợi ý‎ phù hợp cho từng khách hàng khi mua sắm tại sankyo.com.vn, nâng cao chất lượng hàng hóa dịch vụ và liên lạc với bạn khi cần.
Mục đích của việc thu thập thông tin là nhằm
• Cung cấp một số tiện ích, dịch vụ hỗ trợ khách hàng
• Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng
• Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website
• Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam

2- Phạm vi sử dụng thông tin: nội bộ doanh nghiệp.
3- Thời gian lưu trữ thông tin: 05 năm kể từ khi khách hàng đăng ký làm thành viên website Sankyo.com.vn
4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân: 298/17-19 Khuông Việt, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh.
5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình: giao diện web.
6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:
Một điều quan trọng đối với khách hàng là việc tự bảo vệ bạn trước sự tiếp cận thông tin về password khi bạn dùng chung máy tính với nhiều người. Khi đó, bạn phải chắc chắn đã thoát khỏi tài khoản sau khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi cũng cam kết không cố ‎‎ý tiết lộ thông tin khách hàng, không bán hoặc chia sẻ thông tin khách hàng của sankyo.com.vn vì mục đích thương mại vi phạm những cam kết giữa chúng tôi với Qu‎ý khách hàng chiếu theo Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của sankyo.com.vn